HỒ SƠ NĂNG LỰC

Tên công ty : Công ty Nội thất Home Star
Địa chỉ: Xóm Giai, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
Giám đốc: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Đối tác : Các đối tác tại miền Bắc
Tên ngân hàng:  
Địa chỉ ngân hàng :  
Công nhân : 20 – 50 người.
Mobie : 0916 628 389
Fax:  
E-mail:  
Website :