HỒ SƠ NĂNG LỰC

 

Tên công ty : Nội thất Home Star
Địa chỉ: Số 33 – Kp Yên Lã 2 – P Tân Hồng – Tp Từ Sơn – Băc Ninh 
Giám đốc: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
Đối tác : Các đối tác tại miền Bắc
Tên ngân hàng:  
Địa chỉ ngân hàng :  
Công nhân : 20 – 50 người.
Mobie : 0916 628 389
Fax:  
E-mail:  
Website : https://homestarvn.com/